Máy khoan từ

Máy khoan từ để khoan lỗ trên kim loại có máy khoan từ châu Âu và máy khoan từ đài loan như: Powerbor, BDS, FE,Magtron, Ruko, Nitto, AGP, Rotabroach,unibor…khả năng khoan lỗ phi 12mm đến 100mm. Bán máy khoan từ chất lượng có bảo hành 12 tháng